Beleidsverklaring

 

Beleidsverklaring Sports & Leisure Group

 

Sports and Leisure Group is een onderneming die voor verschillende kunstgrasmerken (multibrand strategy) wereldwijd kwalitatief kunstgras en sportinfrastructuur ontwikkelt, produceert en verkoopt.

Op vandaag zijn er 2 huismerken (interne merken), Domo Sports Grass en FUNgrass. Hiernaast werkt SL Group ook voor verschillende externe merken (Subcontracting).

 

Sports & Leisure Group streeft ernaar om top 3 speler te worden en te blijven in de kunstgrassector. Dit doen we via een efficiënt productieproces en door verschillende schakels in de waardeketen te capteren. We werken om innoverende en vooral marktgerichte producten te ontwikkelen en te commercialiseren, economisch en efficiënt te handelen en dit alles met en door gemotiveerde en alerte medewerkers.

 

Wij engageren ons tot voortdurende verbetering van de algehele bedrijfsprestatie en stellen voor elk proces meetbare kerncijfers en doelstellingen voorop. Dit wordt toegepast door middel van een gedocumenteerd, geïmplementeerd en bijgehouden managementsysteem. “Rust nooit op je lauweren” en “continu verbeteren” zijn onze credo’s. In onze bedrijfsvoering staat de klant centraal en daarom zijn alle bedrijfsprocessen erop gericht om de klantenservice te maximaliseren.

 

ONZE WAARDEN

SERVICE

SNELHEID &

EFFICIENTIE

INTEGRITEIT

We zijn betrouwbaar en doen wat we beloven.

CONSTANT

VERBETEREN

Alert zijn, steeds opnieuw zoeken naar beter werkwijzen

ECONOMISCH

HANDELEN

Bewust omgaan met kosten en uitgaven.

De juiste taken grondig en snel afwerken

De klant staat altijd centraal

 

Sinds jaren passen wij de internationaal erkende kwaliteits- en milieunorm toe en zijn wij een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde organisatie.

 

Wij werken binnen een kwaliteit-gedreven productieomgeving, met duidelijk gedefinieerde kwaliteitscontrole binnen elke schakel en een geautomatiseerde traceerbaarheid van elk product tot op het niveau van de individuele componenten. We engageren ons om kwaliteit voorop te stellen, dit binnen het ontwerp van nieuwe producten, de productie- en werkomgeving, en de langetermijnrelaties met klanten en leveranciers. Dit alles wordt verzekerd door ons gecertificeerd en continue onderhouden kwaliteitsmanagementsysteem.

 

Wij verbinden er ons toe het milieu te beschermen en te voldoen aan de milieuwetgeving en andere milieuverbintenissen die we hebben onderschreven. Daarom zijn wij elke dag waakzaam en volgen wij onze milieudoelstellingen nauwgezet op om ongewenste milieueffecten van onze activiteiten, producten en diensten te voorkomen of te verminderen. Het minimaliseren van ons energie-, water- en grondstoffenverbruik, reductie van productieafval en verpakkingsmateriaal en het voorkomen van lucht-, water en bodemverontreiniging zijn voor ons prioritair. Door een continue verbetering van ons gecertificeerd milieumanagementsysteem trachten wij onze milieuprestaties voortdurend te verbeteren.

 

Doordat wij bovendien de werkplek veilig en gezond willen houden en wensen te voldoen aan de geldende wetten en verordeningen, is ons engagement naar veiligheid toe dan ook absoluut.

 

 

Sint- Niklaas , 01 februari 2017

JOHN PENNINCK

Managing Director Sports & Leisure Group NV

S&L GROUP

Sports & Leisure Group NV

Industriepark West 43

9100 Sint-Niklaas

Belgium

 

info@slgroup.be

T +32 (03) 780 08 61

F +32 (03) 780 45 73

 

 

www.slgroup.be

ARTIFICIAL GRASS

FOR TOMORROW.

Copyright © All Rights Reserved.