Corporate Social Responsibility

 

Sports & Leisure Group draagt duurzame en maatschappelijk verantwoorde handelspraktijken hoog in het vaandel. Om deze reden respecteren wij het 'Global Compact' verdrag van de Verenigde Naties. Dat is een initiatief van de VN om bedrijven wereldwijd te stimuleren om een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid te voeren en te rapporteren over de uitvoering ervan.

 

Omdat wij veel belang hechten aan dit verdrag, eisen wij ook van onze leveranciers dat zij zich houden aan de tien principes van het Global Compact vermeld hieronder:

 

Mensenrechten:

1) Bedrijven moeten de internationale mensenrechten beschermen en respecteren; en

2) ervoor zorgen dat ze niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten.

 

Arbeidsnormen:

3) Bedrijven moeten de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen, handhaven;

4) Eliminatie van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid;

5) Effectieve afschaffing van kinderarbeid; en

6) Eliminatie van discriminatie in arbeid en beroep.

 

Milieu:

7) Bedrijven dienen een preventieve aanpak van de diverse milieu-uitdagingen te ondersteunen;

8) initiatieven ondernemen om een ​​grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen; en

9) aanmoedigen van de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën

S&L GROUP

Sports & Leisure Group NV

Industriepark West 43

9100 Sint-Niklaas

Belgium

 

info@slgroup.be

T +32 (03) 780 08 61

F +32 (03) 780 45 73

 

 

www.slgroup.be

ARTIFICIAL GRASS

FOR TOMORROW.

Copyright © All Rights Reserved.